top of page

El Registre d'Empreses Acreditades ( REA ) té com a objectiu el d'acreditar que les empreses que operen en el sector de la construcció compleixen els requisits de capacitat i de qualitat de la prevenció de riscos laborals.

 

   REA de corysermed: Nº 09000028617

Denominación social: CORYSERMED, SL

Fecha de obtención: 27-11-2015

 

bottom of page