top of page

 

SERVEIS TÈCNICS     

 

-Pressupostos Gratuïts i sense compromís elaborats pels nostres arquitectes i enginyers tècnics .   

-Gestió D'ajudes municipals per a la rehabilitació .     

-Revisions I projectes per adequar les instal·lacions elèctriques comunitàries de baixa tensió.

   

Enginyeria     

 

-Revisions D'instal·lacions de baixa tensió per adequar-les a la normativa     

-Revisió De protecció activa i passiva contra el foc     

-Projectes i legalitzacions de tot tipus d'instal·lacions     

-Gestions de companyies de subministrament , administració i entitats de control    

 

Arquitectura

   

-Projectes     

-Solucions tècniques    

-Recerca i propostes de solucions per a qualsevol patologia     

-Gestions D'ajuts públics per a la rehabilitació

bottom of page