top of page

SERVEIS

Avaluem cada projecte, per petit que sigui, i vam trobar la solució més eficaç amb la màxima personalització i simplicitat.

 

OBRES

 

Edificació residencial i rehabilitació de qualsevol obra del patrimoni arquitectònic construït.

 

-Rehabilitació D'habitatges

-Rehabilitació D'edificis integrals

-Façanes

-Cobertes

-patis De llums

-Estructures

-Vestibulos I escales

-Parkings

-Locals Comercials Totes les instal·lacions que siguin necessàries en edificis de qualsevol edat i estat de conservació.

 

HABITATGES, VESTÍBULS, ESCALES I LOCALS

 

Realitzem reformes d'interiorisme en habitatges, locals, escales i vestíbuls amb tot tipus d'acabats.

 

-Ascensors (sustitucion i nova instal·lació)

-Supressió De barreres arquitectòniques

-Portes De forja, fusta o alumini

-Estucados

-Aplacados

-Cerrajería

-Metalistería

-Fusteria

-Microcemento

 

COBERTES

 

-Llanas (Transitables i no transitables, tèrmiques i invertides) -Inclinadas (Teules àrabs, de formigó, mixtes i de pissarra, sistemes d'impermeabilització sota teula i aïllament tèrmic)-

bottom of page