top of page

 

SEGURETAT

 

Ens prenem molt seriosament la implantació de tots els processos per treballar en un entorn de màxima seguretat laboral, tant dels nostres treballadors com de tercers.

 

CORYSERMED dóna tranquil·litat als seus clients complint amb totes les normes vigents de salut, seguretat i prevenció de riscos laborals, garantint la formació dels seus treballadors, adaptant-la a cada lloc de treball i dotant-los dels equips de seguretat necessaris.

 

-Plantilla Fixa per aconseguir la màxima preparació personal.

 

-Control de EPI, material de seguretat complet i instruccions d'ús.

 

-Vigilància De la salut, per evitar riscos en l'obra.

 

-En Cada equip de treball hi ha un membre del grup amb formació en riscos laborals.

 

-Compliment De la llei de subcontractació per evitar accidents de les empreses col·laboradores.

 

De la mateixa manera, ens preocupem per la seguretat de tercers. Cada obra té una solució diferent, i cadascuna d'elles la vam estudiar per oferir la màxima protecció i seguretat.

bottom of page